Julgåvor av mindre värde som en arbetsgivare lämnar till samtliga- eller större grupp av anställda är skattefria. Enligt Skatteverket ingår även styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och andra uppdragstagare i begreppet anställda. Med mindre värde avses sådana julgåvor vars värde inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om en anställd fått en julgåva med ett marknadsvärde som överstiger 450 kronor inklusive moms blir gåvan skattepliktig från första kronan och ej avdragsgill i företaget.