Inkomstbelopp för år 2020 har fastställts

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för år 2020 till 66 800 kr. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kr.

Skatteverket öppnar tjänst för utländsk e-legitimation

Nu finns möjlighet att använda en utländsk e-legitimation i en av Skatteverkets tjänster. Det är tjänsten för rot- och rutavdrag, där utländska utförare nu kan legitimera sig och skriva under med en utländsk e-legitimation.

Resor mellan bostad och arbetsplats

Skatteverkets har publicerat ett nytt allmänt råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som ska tillämpas från och med beskattningsåret 2020. Läs mer på följande länk till Skatteverket.

Utbetalning av ROT- och RUT

Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Kommer din begäran om utbetalning in efter den 31 januari kan du inte få någon...

Julklappar till anställda, vad gäller?

Julgåvor av mindre värde som en arbetsgivare lämnar till samtliga- eller större grupp av anställda är skattefria. Enligt Skatteverket ingår även styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och andra uppdragstagare i begreppet anställda. Med mindre värde avses sådana...